Szkoła Okluzji 

Temat: Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących - wykłady wprowadzające.

Wykładowcy: dr n. med. Jacek Ciesielski, lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas trwania: 1 dzień

Koszt: od 550 zł do 750 zł

Termin: Sprawdź w terminarzu szkoleń - tutaj

Kolejne szkolenia: Szkoła okluzji dla specjalistów – stopień I lub Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień I

 

Temat: Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących

Wykładowca: lek. stom. Krzysztof Adamowicz

Czas trwania: 2 dni

Koszt szkolenia: 1790 zł

Termin: Sprawdź w terminarzu szkoleń – tutaj

Kolejne szkolenie: Szkoła okluzji dla praktyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień II

Temat: Szkoła okluzji dla praktyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień II

Wykładowcy: dr n. med. Jacek Ciesielski, dr n. med. Michał Paulo, lek. dent. Dorota Tyczkowska, lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Kosz szkolenia: 3200 zł

Czas trwania: 4 dni (dwa weekendy)

Termin: Sprawdź w terminarzu szkoleń – tutaj